Přihláška na taneční soustředění Loukov dívky 2019

 

Termín 21. 7. – 25. 7. 2019
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Mobilní telefon:
Telefon rodiče, mobily:
E-mail: 

Podmínky pro účast na tanečním soustředění:

 1. Úhrada nevratné zálohy ve výši 2.000,- Kč do 15. 5. 2019
  • na účet u ČSOB Ostrava 8, č.ú.: 161493627/0300, zpráva pro příjemce = příjmení účastníka
 2. Doplatek do celé částky do 15. 6. 2019.
 3. Potvrzení o bezinfekčnosti u dětí do 18 let ne starší 3 dny před odjezdem - rodiče nebo lékař (stačí napsat rukou a podepsat – rodiče).
 4. Upozorňujeme všechny zájemce o taneční soustředění, že vyplněná a odeslaná přihláška je závazná a vztahují se k ní tyto podmínky:
  1. stornování přihlášky do 30 dnů před nástupem z jakéhokoliv důvodu se odečítá základní stornovací poplatek 20% z celkové ceny soustředění
  2. stornování přihlášky do 5. 7.2019 - poplatek 50% z celkové ceny soustředění
  3. stornování přihlášky do 12. 7. 2019 a dále před zahájením soustředění – poplatek 80% z celkové ceny soustředění
  4. stornování přihlášky 7 dní před nástupem nebo nenastoupení – poplatek 100% z celkové ceny soustředění
  5. Přihláška je platná až po uhrazení zálohy 2.000 Kč
   Číslo účtu je: 161493627/0300, zpráva pro příjemce = příjmení účastníka
  6. Zrušení přihlášky lze provést pouze písemně na adresu: Dance studio Ostrava, Slavíkova 1747/11, 708 00 Ostrava-Poruba. Rozhodující je v těchto případech datum poštovního razítka, a proto posílejte tyto dopisy raději doporučeně
Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami:
   
Informace pro účastníky (zákonné zástupce účastníků) o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje:
Dance studio Ostrava z.s., Slavíkova 1747/11, 708 00  Ostrava-Poruba.
Kontaktní údaj na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů: Ing. Leona Banková, 603872168
Dance studio Ostrava zajišťuje dívčí taneční soustředění Loukov ve dnech 21.-25.7.2019

Souhlas zákonného zástupce dítěte nebo dospělého účastníka:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
 1. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte/mé osoby za účelem účasti na tanečním soustředění Loukov ve dnech 21.-27.7.2019, a to zejména zpřístupnění těchto údajů dítěte třetím osobám (účetní firma, Obec Loukov apod)
 1. Souhlasím se zveřejňováním údajů dítěte, fotografií
   
  1. na nástěnce Studia
  1. na www Studia
  1. na FB Studia
  1. v propagačních materiálech Studia
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat.
V Ostravě dne: 26.01.2020
Facebook
počet návštěv:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Moravskoslezský kraj
www.ostrava.cz
Poruba