Objednávka DVD z 20. Výroční taneční akademie

21.5.2019

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Počet kusů:
do 26.5. cena 380,- kč/ks
od 27.5. do 31.5. cena 420,- Kč/ks
Objednavatel souhlasí s použitím uvedených osobních údajů pouze
pro potřebu objednávky DVD z taneční akademie 2019.